Klubová karta zákazníka

Vám poskytne kupní sílu

20% sleva po celý rok, exkluzivní nabídky, možnosti předplatného. Držitel karty je oprávněn využít slevu 20 % na všechny služby kromě úprav oděvu, čištění kůží, kožešin a kobercu. 20 % slevu na bytové dekorace, chemické čistění, apretace, impregnace a Aquasec. Sleva plati v čistírnách 5áSec provozovaných společností MultiMarta s.r.o., IČO 054 67 331. Poskytnutou slevu nelze načítat s ostatními probíchajícími slevami. Zákaznicka karta je platná jeden rok od data nákupu. Cena karty 149 Kč. Tato karta není platební kartou.

Vyplňte formulář

Vyplňte tento formulář, vytiskněte a vyměňte na klubovou kartu v čistírne 5asec Galerie Teplice

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný, tímto uděluji svůj výslovný souhlas společnosti MULTIMARTA s.r.o., IČO: 054 67 331, se sídlem Kladruby17, Kladruby, 415 01 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddil C, vložka 38111, která je správcem /Správce/, se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, („GDPR“), a dále potvrzuji, že jsem byl informován o jejich zpracování:

 1. Účel zpracování Vašich osobních údajů:

 1. účast v zákaznickém věrnostním programu Správce;

 2. marketingové účely spočívající v nabízení služeb Správce, zasílání informací o pořádaných akcích, aktivitách a jiných obchodních sdělení;

 3. marketingové účely spočívající v profilování, provádění statistické a matematické analýzy apod., s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

 1. Právním základem je Vámi udělený souhlas se zpracováním ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 2. Doba zpracování: Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu Vaší účasti v našem zákaznickém věrnostním programu a následující 3 roky, nebo do doby, než souhlas odvoláte. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas (např. zákonná povinnost archivace účetních podkladů).

 3. Dobrovolnost. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, založené na smluvním požadavku. Máte proto též právo kdykoliv souhlas odvolat. Nicméně následné odvolání souhlasu se zpracováním znamená překážku pro další účast v zákaznickém věrnostním programu Správce.

 4. Další příjemci Vašich osobních údajů: pouze subjekty, které se jako zpracovatelé podílejí na zajištění věrnostního programu Správce (IT zajištění provozu apod.).

 5. Jako subjekt údajů máte následující práva, a to zejména:

 1. právo kdykoliv odvolat tento souhlas se zpracováním, důsledkem je ovšem nemožnost další účasti ve věrnostním programu Správce;

 2. právo na informace o zpracování svých osobních údajů;

 3. právo přístupu ke svým osobnímu údajům;

 4. právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;

 5. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;

 6. právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost);

 7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Kontaktní údaje Správce ve věci ochrany osobních údajů:

Správce lze písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu jeho sídla, na e-mailové adrese: info@multimarta.cz a dále na tel.: 775 522 558 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

Zároveň prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě mého vlastního rozhodnutí a že výše uvedeným právům rozumím.